ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายจเร สุทธิภักดี ครูปฎิบัติหน้ารองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2566 ณ วัดเนินพิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา ซึ่งดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และในวันที่ 7 มกราคม 2566 รับการตรวจเยี่ยม จากท่านผู้อำนวยการ ราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วัดเนินพิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา

Read More

 ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร...

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565” โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู...

Read More

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายสันติ สุวรรณวงศ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์และช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุกทกภัย...

Read More

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช...

Read More

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช...

Read More

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช...

Read More

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช...

Read More

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โดยมีนายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร และ...

Read More

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นางดาวใจ ฤทธิเดช ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับ นางสาวสุวลี บุญญามณี ครูสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย...

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการวันดินโลก Thailand World...

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายอำนาจ มณี หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ นำคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า...

Read More

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รายละเอียดกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมิน ได้แนบมาพร้อมในเอกสารด้านล่างนี้

Read More

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธาราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ นางสาวสุวลี บุญญามณี ครูสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการการศึกษา...

Read More

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” ในเมนูอาหาร ห่อหมก สลัดผัก ทับทิมกรอบ และวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อน...

Read More

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด สตูล พัทลุง สงขลา ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู...

Read More

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รายละเอียดกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกได้แนบมาพร้อมในเอกสารด้านล่างนี้

Read More

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายเอกเพชร บุระชัด และนางสาวบวรลักษณ์ นักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่...

Read More

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายทศพล จันสุด นายกิติภูมิ จันทร์คง และนายนัชทวัฒน์ อัมภา นักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์...

Read More

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายพลวัต ไทยแท้ นายธนากร ชาครหิรัณย์ และนายกิติภูมิ จันทร์คง นักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์...

Read More

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายพีรเดช เพ็ชร์พรรณ นายคงกฤษ ว่องคุณากร และนายอนุชา ขวัญสุด นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์...

Read More

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายศักด์ชัย ปราบณรายณ์ นายรณกฤต สิงห์คำ และนายยงธนพล อึ้งธนพัฒน์พาณิช นักเรียน...

Read More

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายพีรภัทร จันทร์คง นางสาวณัฐกานต์ ลี นางสาววรางคณา ต่วนพิมาย นักศึกษาระดับชั้น...

Read More

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายตรีวิทย์ บุญหลง นายโกสินทร์ บรรโสภา และนายวายุพงศ์ เกตุแก้ว นักเรียนระดับชั้นปวช....

Read More

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายณัฐวุฒิ ลักษณะ นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน...

Read More

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกฤติยา สุวรรณชนะ และนางสาวภาวิดา ไชยแก้ว นักเรียนระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี...

Read More

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณัฐริณี ผลอ่อน นางสาวปริญญณัฐ ปานมั่งคั่ง และนางสาวณิชกานต์ ศรีนาค นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่...

Read More

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายณัฐกิตติ์ หัสนันท์ นางสาวพรกรัณย์ ซุ้มซ้อน และนายผจงพร ศุภจำรูญ นักเรียนระดับชั้น...

Read More

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายณัฐพงศ์ พูนจันทร์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1...

Read More

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายกฤษกร วิจิตรโสภา นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1...

Read More

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรัญญา สมพงษ์ นางสาววิลาวัณย์ ลิมปิวิลาศ นางสาวสีตีสอลีฮ๊ะ โกบปุเลา และนางสาวณิชาภัทร...

Read More

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา คณะครู...

Read More

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอนิตยา สุรินทร์ นางสาวนิภาวรรณ ชูคดี นางสาวแพรพลอย กองสวัสดิ์ นายธีรภัทร...

Read More

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพฤตินันท์ จักรทอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1...

Read More

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายภูรินทร์ บางกลม และนายคมสัน อักษรคง นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง...

Read More

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกนกนาถ กิติโรจน์สุวรรณ นางสาวกชวรรณ แก้วสีดำ และนางสาวรัตนาวดี รักษ์วงศ์ นักเรียนระดับชั้น...

Read More

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพุทธิดา มากแสง และนางสาวฟารีดา โต๊ะบากา นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ...

Read More

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (ว.PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน อดีตประธานอาชีวศึกษาภาคใต้...

Read More

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เรื่อง การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร สำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

Read More

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เรื่อง การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร สำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

Read More

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้ นางจิระนันท์ หมานปุเต๊ะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “THE...

Read More

ประกาศ

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร รับสมัคร บุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมให้ความรู้สายส่งสัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณในระบบอินเตอร์เน็ต” แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และเทคนิคคอมพิวเตอร์ โดยมีนางสาวเบญจมาส คำสระสม...

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565” โดยมีคณะผู้บริหาร...

Read More

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU (Memorandum Of Understanding)” ระหว่าง...

Read More

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วม “โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ด้วย Big Cleaning Day และ 5ส.” ณ บริเวณภายในวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้ นายจเร สุทธิภักดี ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ...

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้ให้โอวาทและให้ความรู้เรื่องระเบียบการแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือและระเบียบแถวของลูกเสือ แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารเรียน 1...

Read More

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดำเนิน”โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ด้วย Big Cleaning...

Read More

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราชถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ...

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางบริหารงานการเงินของวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมประดู่อังสนา...

Read More

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดีกับ นางกอบพร ศรีทิพยราษฎร์ ตำแหน่ง ครู ค.ส.3 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ซึ่งได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 ได้เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 และเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

Read More

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในการประชุม “การเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ” ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง...

Read More

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายพงษ์วฤทธิ์ จิตประพันธ์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ที่ได้เรียนจบหลักสูตรของ Jinan...

Read More

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

เรื่อง : รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครด้วยตนเองได้ที่ #งานทะเบียน...

Read More

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (9 สัปดาห์แรก)” โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู...

Read More

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

Read More

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วย นายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมแสดงความยินดีกับนายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และนายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

Read More

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

Read More

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเปิดป้าย “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” บริเวณลานหน้าพระวิษณุ และ “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” บริเวณสวนชีววิถี...

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายจำนนท์ คงพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการร้อยรักร่วมใจ สายใยหลวงประธาน มุทิตาจิต...

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายปริญญา อินทศร หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานอาชีวศึกษาที่เป็นคู่พัฒนาตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาชนเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ...

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจ มากราบครู” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต แด่ครูสุรชัย แย้มทิม ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา...

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายจำนนท์ คงพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด “หลักสูตรการทำสีชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซต์” แผนกวิชาช่างยนต์ โดยร่วมกับ...

Read More

เก็บตกบรรยากาศกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน “หลวงประธานเกมส์” ครั้งที่ 20 (ประจำปีการศึกษา 2565) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆของคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาน ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

#รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา

Read More

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายทศวิน บุญเถื่อนทับ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)...

Read More

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน “หลวงประธานเกมส์” ครั้งที่ 20 (ประจำปีการศึกษา 2565) ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 ซึ่งในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 มีการเดินขบวนพาเหรดทั้ง 4 สี การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และพิธีเปิด ซึ่งนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายจำนนท์ คงพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีนายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

Read More

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานพระราชวโรกาส ผู้เกษียณอายุราชการกราบบังคมลา ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี โดยมี...

Read More

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้​ นายธนพล​ ขุน​เชื้อ​ รองผู้อำนวยการฝ่าย​พัฒนา​กิจการ​นักเรียน​นักศึกษา​ นายสันติ สุวรรณวงศ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน​...

Read More

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายจำนนท์ คงพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราฎษร์นิกร...

Read More

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

คณะครูแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร นำนักเรียนศึกษาดูงาน ภายใต้”โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศึกษาดูงาน” โดยมีอาจารย์ประวิทย์ สวัสดิ์สุข ที่ปรึกษาสวนเดอลอง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าศึกษาดูงาน ณ...

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายจำนนท์ คงพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)” โดยมีคณะครู...

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายจำนนท์ คงพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประกวดทำอาหาร ในโจทย์ขนมบัวลอย New...

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

คณะครู แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร นำนักเรียนศึกษาดูงาน ภายใต้”โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศึกษาดูงาน” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคสงขลา...

Read More