คณะครูแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร นำนักเรียนศึกษาดูงาน ภายใต้”โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศึกษาดูงาน” โดยมีอาจารย์ประวิทย์ สวัสดิ์สุข ที่ปรึกษาสวนเดอลอง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าศึกษาดูงาน ณ สวนเดอลอง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง