วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
1456 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Tel 074-232036 Fax 074-246945