วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

รับสมัคร บุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้