นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายจำนนท์ คงพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)” โดยมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องอินเตอร์เน็ต อาคาร 5 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร