ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางบริหารงานการเงินของวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมประดู่อังสนา อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร