วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการ ภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด (กลุ่มจังหวัดสตูล พัทลุง และสงขลา) ณ ห้องประชุมประดู่อังสนา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร