เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา