แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจ มากราบครู” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต แด่ครูสุรชัย แย้มทิม ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม อาคาร 4 ชั้น 4 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร