วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายศักด์ชัย ปราบณรายณ์ นายรณกฤต สิงห์คำ และนายยงธนพล อึ้งธนพัฒน์พาณิช นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวปิยะณัฐ ชัยรถ และคณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา