วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลกรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.