ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (ว.PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน อดีตประธานอาชีวศึกษาภาคใต้ และนายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรเข้ารับฟังการประเมิน ณ ห้องประชุมย่อยหน้าห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร