คณะครู แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร นำนักเรียนศึกษาดูงาน ภายใต้”โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศึกษาดูงาน” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา