ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เรื่อง การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร สำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

เรื่อง : รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครด้วยตนเองได้ที่ #งานทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. (หากครบตามจำนวน จะปิดรับสมัครทันที) ชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการ ATM หรือ Mobile Banking เท่านั้น หลักฐานการสมัคร (เอกสาร 1 ชุด/รายวิชา) 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!