ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายจเร สุทธิภักดี ครูปฎิบัติหน้ารองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2566 ณ วัดเนินพิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา ซึ่งดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และในวันที่ 7 มกราคม 2566 รับการตรวจเยี่ยม จากท่านผู้อำนวยการ ราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วัดเนินพิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยนายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวนภัสวรรณ ปานดำ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 แก่ นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

 ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลกรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565” โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอาคารเรียน 4 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายสันติ สุวรรณวงศ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์และช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุกทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และธรณีภาค กิจกรรมให้บริการ Fix-it จิตอาสา ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 แก่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีนายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นผู้รับมอบแทน ณ เทศบาลนครหาดใหญ่