รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา

1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 3 อัตรา 5. ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องหอประชุมอาคาร 4 ชั้น 4 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานปกครองและงานแนะแนวอาชีพและการจัดหารงาน 1 อัตรา,เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา,เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษาและโครงการพิเศษและบริการชุมชน 1 อัตรา

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน – นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) 📌📌สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 📌📌สมัครได้ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รีบมาสมัครกันเยอะๆนะ 😀😀

ต้อนรับคณะอนุกรรมการการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 11 (จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล)