ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้ให้โอวาทและให้ความรู้เรื่องระเบียบการแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือและระเบียบแถวของลูกเสือ แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารเรียน 1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร