นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายจำนนท์ คงพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการร้อยรักร่วมใจ สายใยหลวงประธาน มุทิตาจิต 2565” โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพการบัญชี ร่วมพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร