วันพุธ ที่29 พฤศจิกายน 2566 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางอัญชนา แก้วนพรัตน์ นักเรียนระยะสั้น แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่เรียนตัดเย็บเสื้อผ้าในรายวิชา เสื้อสตรีสมัยนิยม ได้รับการสนับสนุนจากโครงการธนาคารออมสิน ร่วมกับอาชีวศึกษา จัดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน โดยได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่นำความรู้จากการเรียนมาต่อยอดในการประกอบอาชีพเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้า โดยธนาคารออมสิน มอบป้ายสถานประกอบการ เสื้อช่าง และเงินทุนในการทำธุรกิจ เพื่อพัฒนาอาชีพและต่ยอดธุรกิจต่อไป