วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R และ วงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R” ระดับปวช./ปวส. ประเภททีม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ณ โดมรวงผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง