ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมให้ความรู้สายส่งสัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณในระบบอินเตอร์เน็ต” แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และเทคนิคคอมพิวเตอร์ โดยมีนางสาวเบญจมาส คำสระสม วิศวกรฝึกอบรมด้านผลิตภัณฑ์และเทคนิค และทีมงานจาก บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และเทคนิคคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร