ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในการประชุม “การเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ” ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความมือ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร กับ ประเทศมาเลเซีย : Sungai Petani๑ Vocational College , Kedah, Malaysia และ สโมสรโรตารีหาดใหญ่อีสท์ (Rotary Club of Hatyai East) ณ ห้องประชุมประดู่อังสนา อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร