ติดต่อวิทยาลัย

1456 ถ. กาญจนวนิช

ตำบล หาดใหญ่

อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์:074 232 036

Email: info@lpt.ac.th