นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายจำนนท์ คงพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด “หลักสูตรการทำสีชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซต์” แผนกวิชาช่างยนต์ โดยร่วมกับ บริษัท เดี้ยนซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดอบรมเข้าฝึกเทรนนิ่งให้กับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรการทำสีรถมอเตอร์ไซต์ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร