นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายจำนนท์ คงพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประกวดทำอาหาร ในโจทย์ขนมบัวลอย New Look” ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมโครงการ ณ แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร