ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดำเนิน”โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ด้วย Big Cleaning Day และ 5 ส.” ณ บริเวณภายในวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร