ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายพงษ์วฤทธิ์ จิตประพันธ์ นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ที่ได้เรียนจบหลักสูตรของ Jinan Engineering Polytechnic College มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นโครงการทวิวุฒิ ไทย-จีน ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร