วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี กับ นายณัฐวุฒิ ลักษณะ นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวชุติมา ขวัญแก้ว 林老师 (หลิน เหล่าซรือ) เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา