ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โดยมีนายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร และ นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการเทคนิคหาดใหญ่ เป็นกรรมการประเมิน ซึ่งมีนายทศวิน บุญเถื่อนทับ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล และนายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นผู้รับการประเมิน ณ ห้องประชุมประดู่อังสนา อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร