ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” ในเมนูอาหาร ห่อหมก สลัดผัก ทับทิมกรอบ และวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อน ซึ่งมีนางกุลอากร อ่ำมงคล พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นครูผู้สอนและฝึกปฎิบัติ โดยมีผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น Mr.Alexander Thompson SEABORG นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศสหรัฐอเมริกา Miss Charlotte Maria DE GREEF นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเบลเยี่ยม คณะผู้บริหารจากสโมสรโรตารีหาดใหญ่อิสท์ และสมาชิกศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร