ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU (Memorandum Of Understanding)” ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร กับ สโมสรโรตารีหาดใหญ่อิสท์ (Rotary Club of Hatyai East) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมทำกิจกรรมการเรียนด้านต่างๆ ภายใต้ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมไทย โดยมีนางสาวกมลพร ตันรัตนากร นายกสโมสรโรตารีหาดใหญ่อิสท์และคณะ นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร