ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการวันดินโลก Thailand World Soil Day” โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร