ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายอำนาจ มณี หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ นำคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง