นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายจำนนท์ คงพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราฎษร์นิกร ร่วมต้อนรับ คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และยินดีต้อนรับนางสาวนภัสวรรณ ปานดำ ครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมประดู่อังสนา อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราฎษร์นิกร