ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับ นางสาวสุวลี บุญญามณี ครูสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมประดู่อังสนา อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร