นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้​ นายธนพล​ ขุน​เชื้อ​ รองผู้อำนวยการฝ่าย​พัฒนา​กิจการ​นักเรียน​นักศึกษา​ นายสันติ สุวรรณวงศ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน​ พร้อมด้วยนางสาวกุลอากร อ่ำมงคล ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้น “โครงการการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพระยะสั้นแก่ชุมชนและบุคคล” ในเมนูอาหารห่อหมกและเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัดมะพร้าวอ่อน โดยร่วมกับ “โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม เรียนรู้ เกื้อกูล เพิ่มพูนความสุข” ปีงบประมาณ 2565 ณ วัดท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา