ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้ นายจเร สุทธิภักดี ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ Fin ดี We Can Do !! Ss.4 การวางแผนทางการเงิน สู่ความยั่งยืน” แผนกวิชาการบัญชี โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน สาขาลพบุรีลาเมศว์ ในการให้ความรู้และให้บริการเปิดบัญชีกับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณใต้ตึกวิทยบริการ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร