ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการการศึกษา 2565” โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ณ หอประชุมอาคาร 4 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร