ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (9 สัปดาห์แรก)” โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร