วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา