ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้ นางจิระนันท์ หมานปุเต๊ะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “THE EXPLORERS เยาวชนดี มีอาชีพตามฝัน” ซึ่งทางบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ โดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงแรมอนันตรา-อวานี่ ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร