วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายสุรเชษฎ ทองเพิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมการจัดงานรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เข้าใจถึงผลกระทบ รับรู้ถึงความสูญเสีย และตระหนักถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา