กิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม “แต่งไทยไปวัด” ในเวลา 08.30 – 12.30 น.ในวันพฤหัสบดี ที่ 11มกราคม 2567

ประชาสัมพันธ์ จากชมรมวิชาชีพการบัญชี ในวันพฤหัสบดี ที่ 11มกราคม 2567 จะมีการจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม “แต่งไทยไปวัด” ในเวลา 08.30 – 12.30 น. ให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมปิ่นโต น้ำ ดอกไม้ ระดับชั้นปวช1 3 เถา ปวช2,3และปวส1,2 5 เถาการแต่งกายให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษาใส่ผ้าถุง รองเท้าใส่ตามปกติ นักเรียน นักศึกษาทุกศาสนาแต่งกายเหมือนกัน *หมายเหตุ.ให้นักเรียน นักศึกษา เปลี่ยนผ้าถุงก่อนเข้าแถวจะไม่มีการเปลี่ยนหลังจากเข้าแถวแล้ว

“โครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566”

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ได้เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา และคณะครูที่เป็นตัวแทนวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุกัญญา ฤทธิ์บุญ , นางสาวภรพัชญ์ฐกัญ สิตโรจศรีสุด , นางสาวไอรดา บิลเต๊ะ 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุกัญญา ฤทธิ์บุญ , นางสาวภรพัชญ์ฐกัญ สิตโรจศรีสุด , นางสาวไอรดา บิลเต๊ะ ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด วิชาชีพระยะสั้น ประเภททีม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงโดยมี คุณครูศรุดา เกื้อสุวรรณ เป็นครูผู้ควบคุม

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพรพลอย กองสวัสดิ์ , นางสาวนิภาวรรณ ชูคดี , นางสาวนันทภา จันทรคง , นายทิตย์ตะวัน จันทร์คง

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพรพลอย กองสวัสดิ์ , นางสาวนิภาวรรณ ชูคดี , นางสาวนันทภา จันทรคง , นายทิตย์ตะวัน จันทร์คง ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. ประเภททีม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงโดยมี คุณครูกิตติศักดิ์ สุรัตน์ เป็นครูผู้ควบคุม

ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และครูปรึกษา ที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ”ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ (PLC)”

นพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ ทองเพิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และครูปรึกษา ที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ”ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ (PLC)” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง