วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุกัญญา ฤทธิ์บุญ , นางสาวภรพัชญ์ฐกัญ สิตโรจศรีสุด , นางสาวไอรดา บิลเต๊ะ 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุกัญญา ฤทธิ์บุญ , นางสาวภรพัชญ์ฐกัญ สิตโรจศรีสุด , นางสาวไอรดา บิลเต๊ะ ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด วิชาชีพระยะสั้น ประเภททีม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงโดยมี คุณครูศรุดา เกื้อสุวรรณ เป็นครูผู้ควบคุม

แสดงความยินดีกับนางอัญชนา แก้วนพรัตน์ นักเรียนระยะสั้น แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

วันพุธ ที่29 พฤศจิกายน 2566 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางอัญชนา แก้วนพรัตน์ นักเรียนระยะสั้น แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่เรียนตัดเย็บเสื้อผ้าในรายวิชา เสื้อสตรีสมัยนิยม ได้รับการสนับสนุนจากโครงการธนาคารออมสิน ร่วมกับอาชีวศึกษา จัดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน โดยได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่นำความรู้จากการเรียนมาต่อยอดในการประกอบอาชีพเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้า โดยธนาคารออมสิน มอบป้ายสถานประกอบการ เสื้อช่าง และเงินทุนในการทำธุรกิจ เพื่อพัฒนาอาชีพและต่ยอดธุรกิจต่อไป

วก.หลวงประธานราษฎร์นิกรขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและคุณครูผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทุกรายการ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและคุณครูผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทุกรายการ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 #แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลวงประธานราษฎร์นิกร

วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี

กับ นายทรงพล เต๊ะเอียดย่อ นักเรียน ปวช.3 นายอัครสยาม นังคศิลา นักเรียน ปวช.3 นายศักดิ์ดา ฦาชาฤทธิ์ นักเรียน ปวช.2 ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2#การแข่งขันทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชั่นกราฟิก ระดับ ปวช. ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวลักขณาวัลย์ เพ็ชนะ เป็นครูผู้ควบคุม