ซ่อมกิจกรรมองค์การวิชาชีพในช่วงเช้า มีการฝึกระเบียบแถว เสริมสร้างวินัยในตนเอง

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นางสาวสาริยา วิลามาศ หัวหน้างานกิจกรรม เข้าตรวจเยี่ยมการซ่อมกิจกรรมองค์การวิชาชีพในช่วงเช้า มีการฝึกระเบียบแถว เสริมสร้างวินัยในตนเอง โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานกองพันมณฑลทหารบกที่ 42 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกีฬา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร

พิธีปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอนรายวิชาลูกเสือวิสามัญ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ กองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายท่านมุก) ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา

พิธีเปิดกิจกรรมรอบไฟ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายสุทัช อิสโม อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรอบไฟ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอนรายวิชาลูกเสือวิสามัญ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ กองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายท่านมุก) ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา

พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอนรายวิชาลูกเสือวิสามัญ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ กองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายท่านมุก) ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา