Hot News

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องหอประชุมอาคาร 4 ชั้น 4 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ต้อนรับคณะอนุกรรมการการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 11 (จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล)

วารสาร Big data

ระบบบริหารจัดการ