วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นางสาวสาริยา วิลามาศ หัวหน้างานกิจกรรม เข้าตรวจเยี่ยมการซ่อมกิจกรรมองค์การวิชาชีพในช่วงเช้า มีการฝึกระเบียบแถว เสริมสร้างวินัยในตนเอง โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานกองพันมณฑลทหารบกที่ 42 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกีฬา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร