1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 3 อัตรา

5. ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา