รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ งานทะเบียน อาคาร 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 หลักฐานการสมัคร (เอกสาร 1 ชุด/รายวิชา) 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

ซ่อมกิจกรรมองค์การวิชาชีพในช่วงเช้า มีการฝึกระเบียบแถว เสริมสร้างวินัยในตนเอง

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นางสาวสาริยา วิลามาศ หัวหน้างานกิจกรรม เข้าตรวจเยี่ยมการซ่อมกิจกรรมองค์การวิชาชีพในช่วงเช้า มีการฝึกระเบียบแถว เสริมสร้างวินัยในตนเอง โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานกองพันมณฑลทหารบกที่ 42 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกีฬา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร

พิธีปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอนรายวิชาลูกเสือวิสามัญ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ กองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายท่านมุก) ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา