เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 แก่ นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 แก่ นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 แก่ นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยนายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวนภัสวรรณ ปานดำ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 แก่ นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

แจ้งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 และเปิดทำการเรียนการสอนปกติ ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เป็นประธานในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โดยมีนายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร และ นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการเทคนิคหาดใหญ่ เป็นกรรมการประเมิน ซึ่งมีนายทศวิน บุญเถื่อนทับ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล และนายธนพล ขุนเชื้อ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นผู้รับการประเมิน ณ ห้องประชุมประดู่อังสนา อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นางดาวใจ ฤทธิเดช ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับ นางสาวสุวลี บุญญามณี ครูสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมประดู่อังสนา อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการวันดินโลก Thailand World Soil Day” โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร