วก.หลวงประธานราษฎร์นิกรขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบอาหารว่าง ประเภทไทยเชิงธุรกิจ (ระดับปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ สอจ. สงขลา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

วก.หลวงประธานราษฎร์นิกรขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและคุณครูผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทุกรายการ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและคุณครูผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทุกรายการ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 #แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลวงประธานราษฎร์นิกร

วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร ขอแสดงความยินดี

กับ นายทรงพล เต๊ะเอียดย่อ นักเรียน ปวช.3 นายอัครสยาม นังคศิลา นักเรียน ปวช.3 นายศักดิ์ดา ฦาชาฤทธิ์ นักเรียน ปวช.2 ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2#การแข่งขันทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชั่นกราฟิก ระดับ ปวช. ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวลักขณาวัลย์ เพ็ชนะ เป็นครูผู้ควบคุม

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด

วันอังคารที่ 14 พฤษจิกายน 2566 นายเจษฎาอนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร มอบหมายให้นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณใต้อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร