วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร "ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม"

 โครงการประกวดชุดรีไซเคิลของเหลือใช้

 

 news 1

 

 

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เข้าร่วมโครงการประกวดชุดรีไซเคิลของเหลือใช้

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 134 อาคาร 1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร