ปีการศึกษา 2566

ลำดับที่สถานประกอบการชื่อ – สกุล
1ร้าน 289 ITนายพลวัต ไทยแท้
2บริษัท บอย การบัญชี กรุ๊ป จำกัดนางสาวณิชชานิษฐ์ ศิริวรรณ
3สำหนักงานบัญชีหาดใหญ่นางสาวบุษยา พรหมณี
4สำนักงาน ณฐมนการบัญชีนางสาวชลนิภา มณีสงค์
5บริษัท เอ.บิล.อาร์ท.อินดัสเตรียล จำกัดนางสาววิพรรณทิพย์ ช่วยชม
6ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนังานบัญชี พี เอส ซีนายเสาวเดช หวังกู้เกียรติ์
7บริษัท ลีการ์เดนส์ โฮเต็ล จำกัดนางสาวกฤติญา ทองมูสิก
8บริษัท เอสทูพี เทค แอนด์ เซอร์วิส จำกัดนายพลัฎฐ์ ศรีเดชาสินธุ์
9บริษัท เอมิ.โปร. จำกัดนายสมเดช ศรีรัตนวรกุล
10บริษัท ธนพลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดนางสาวปภัสสนันท์ เรืองฤทธิวรรณ
11บริษัท ฟิกซ์ แอนด์ เซอร์วิสนายวชิรศักดิ์ ภัทรอดุลยพงศ์
12บริษัท พี.พี.สมายล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดนายประพันธ์ หนูจันทร์
13บริษัท ซีเอสเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัดนายชลธิชา ศิริบูรณ์
14ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงรักษ์เทคนิคและเครื่องชั่งนายชโลธร พุ่มทับทิม
15บริษัท เอสเจ.อิเลคทริคนายสว่าง จินดา
16บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัดนางสาวปัญจภัสร์ ทวีมานะทรัพย์
17บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดนายชัยศิลป์ ผลยะฤทธิ์
18บริษัทพิธานพาณิชย์จำกัด (โตโยต้า)นายวิเชียร หลิกชัย
19สำนักงานสอบบัญชี เอ็ม เอ ทีนายวิวัฒน์ วาทีกานท์
20บริษัท หาดใหญ่มินิคาร์เร้นท์ จำกัดนายธนกฤต ประดิษฐ์อุกฤษฎ์
21บริษัท พี.วี.เค มอเตอร์นายนคร ปัญญาวชิโรกุล
22บริษัท ดี.ยูเนี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ จำกัดนางสาวชมัยพร จินดา
23บริษัท ธนวัฒน์แอร์การช่างนายธนวัฒน์ หมีเม่น
24บริษัทหาดใหญ่เครื่องเย็นนายนนทวัชร์ คงเหมาะ
25ร้านป๊อปฟลอริสท์นางสาวณัฐจารี นวลปานนิธิ
26ร้านสวีทแมรี่นายสมพร อารมณ์ฤทธิ์
27อู่มิตซูออโต้เซอร์วิสนายโชคดี เกษรเกศรา
28ห้างหุ้นส่วนจำกัด อพิชัย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสนายอุทัย บุญทิพย์
29พีเอส แอนด์ เซอร์วิส (แอร์)นายประเสริฐ ไล่ตระกูล
30สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่พันตำรวจเอก ภูมิ บาลทิพย์

ปีการศึกษา 2564