ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร